1924/ PIRMOJI DAINOS DIENA 'PROGRAMOS REKONSTRUKCIJA' 2LP

39,90

Liko 1

Plokštelės laikmena: , Tags ,

CD – kompaktinė plokštelė
LP – vinilinė plokštelė 

A  1.Vincas Kudirka – Tautos Himnas
A  2.Močiūte Mano – Juozo Naujalio harm. l.l.d.
A  3.Oi, Žiba Žiburėlis – Juozo Naujalio harm. l.l.d.
A  4.Ant Kalno Karklai Siūbavo – Juozo Naujalio harm. l.l.d.
A  5.Ant Tėvelio Dvaro – Stasio Šimkaus harm. l.l.d.
A  6.Per Girią Girelę – Stasio Šimkaus harm. l.l.d.
A  7.Važiavau Dieną – Stasio Šimkaus harm. l.l.d.
A  8.Tykiai, Tykiai – Teodoro Brazio harm. l.l.d.
A  9.Trijų Seselių – Jono Bendoriaus harm. l.l.d.
A10.Ir Išaugo Ąžuolėlis – Teodoro Brazio harm. l.l.d.

B  1.Bijūnėlis Žalias – Stasio Šimkaus harm. l.l.d.
B  2.Juozas Žilevičius – Vilniaus!
B  3.Mykolas Karka – Dainos Menui
B  4.Juozas Naujalis – Pavasaris
B  5.Oželis – Stasio Šimkaus harm. l.l.d.
B  6.Vladas Paulauskas – Žalgirio Mūšis

C  1.Aleksandras Kačanauskas – Pavasarininkų Himnas
C  2.Juozas Naujalis – Jaunimo Giesmė
C  3.Juozas Naujalis – Kur Bėga Šešupė
C  4.Už Jūrelių, Už Marelių – Jono Bendoriaus harm. l.l.d.
C  5.Motuš, Motuše – Miko Petrausko har. l.l.d.
C  6.Pasėjau Linelius – Juozo Tallat-Kelpšos harm. l.l.d.
C  7.O Tu Ieva, Ievuže – Antano Kačanausko harm. l.l.d.
C  8.Tris Dienas, Tris Naktis – Juozo Tallat-Kelpšos harm. l.l.d.
C  9.Arielkėle, Tu Pilkoji – Juliaus Štarkos harm. l.l.d.
C10.Albertas Storosta – Tai Ženkime Artyn
C11.Balnok, Broli, Bėrą Žirgą – Juozo Tallat-Kelpšos harm. l.l.d.

D  1.Šėriau Žirgelį – M.K.Čiurlionio harm. l.l.d.
D  2.Česlovas Sasnauskas – O kaip Augtų ir Žydėtų
D  3.Pasisėjau Žalią Rūtą – Juozo Neimonto harm. l.l.d.
D  4.Palaužta Rūtelė – Teodoro Brazio harm. l.l.d.
D  5.Kam Šėrei Žirgelį – Miko Petrausko harm. l.l.d.
D  6.Česlovas Sasnauskas – Kur Bėga Šešupė
D  7.Česlovas Sasnauskas – Ateitininkų Himnas
D  8.Prapuoliau, Močiūte – M.K.Čiurlionio harm. l.l.d.
D  9.Stasys Šimkus – Darbininko Daina